Regulamin forum

Moderator: Moderatorzy lokalni

Zablokowany
Awatar użytkownika
Woźny
Site Admin
Posty: 102
Rejestracja: czwartek 04 sty 2007, 16:36
Grupa: Motobracia
Lokalizacja: Olsztyn

Regulamin forum

Post autor: Woźny »

Witamy na Forum MotoBracia.pl internetowym społeczności MotoBracia, które w zasadzie kręci się wokół świata motocykli i imprez motocyklowych. W zasadzie, ponieważ jako społeczność angażujemy się również w akcje społeczne i charytatywne.
Forum MotoBracia.pl jest miejscem wirtualnych spotkań osób o wspólnych zainteresowaniach i nie należy go traktować jako głównego środka komunikacji. Pamiętaj, że podstawą budowania relacji są wspólne spotkania i imprezy. Jeżeli nie będziesz miał możliwości spotkania, zawsze możesz zadzwonić i pogadać o nurtującej cię sprawie.
Z uwagi na złożoność Forum MotoBracia.pl i indywidualne zachowanie użytkowników postanowiliśmy wprowadzić regulamin, w którym ujęliśmy proste zasady wspólnego korzystania z Forum MotoBracia.pl.
Bardzo ważnym jest, abyś zapoznał/ła się z regulaminem Forum MotoBracia.pl strony MotoBracia.pl, jego zasadami oraz budową.
Utworzenie profilu na Forum MotoBracia.pl oznacza, że zgadzasz się z zasadami regulaminu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poprosić o usunięcie swojego profilu z listy użytkowników bez podania przyczyny.


Regulamin korzystania z Forum MotoBracia.pl

1. Budowanie relacji na Forum MotoBracia.pl należy zacząć od przedstawienia się i napisania kilku słów o sobie w Dziale Społeczność MotoBracia > Przywitaj się.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum MotoBracia.pl postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum MotoBracia.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

3. Pisząc posty należy pisać na temat oraz unikając WIELKICH LITER w tytułach i treści. Wypowiedziom należy nadawać adekwatny do treści tytuł. Np. jeśli istnieje problem ze światłem przednim, to temat należy nazwać "problem z przednim reflektorem", a nie "mam problem".
Tematy źle opisywane lub umieszczone w nieodpowiednim dziale mogą być usunięte przez moderatora, który poinformuje o tym pisemnie użytkownika uzasadniając jednocześnie dlaczego post został usunięty.

4. Tematy dublowane (o tematyce, która była już poruszana wcześniej) będą usuwane z regulaminowej przyczyny takiego postępowania.

5. Zamieszczenie postu powinno być poprzedzone dokładnym jego przeczytaniem. Należy sprawdzić, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.
Możliwość edycji postu istnieje przez pięć minut od jego zamieszczenia, po tym czasie nie ma możliwości jego poprawienia.

6. Moderatorzy i Administrator Forum MotoBracia.pl nie mają obowiązku kasowania postów publikowanych na Forum MotoBracia.pl nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie. Należy więc pisać w sposób przemyślany.

7. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, temat został wyczerpany lub zaczyna odbiegać od początkowych założeń.

8. Moderatorzy Forum MotoBracia.pl mają prawo do korekty, wprowadzenia zmian lub usunięcia postu niezgodnego z regulaminem Forum MotoBracia.pl.

9. Nie tolerujemy spamowania.
Dla osób prywatnych dostępny jest na Forum MotoBracia.pl dział handlowy i tylko w tym dziale można oferować swoje usługi, wyrazić chęć zakupu lub sprzedaży rzeczy innym użytkownikom Forum MotoBracia.pl.
Wszelkie osoby i firmy zajmujące się handlem lub chcące reklamować swoje usługi powinny skontaktować się z administratorem strony lub na adres e-mail kontakt@motobracia.pl podając tytuł wiadomości "Zapytanie o reklamę - *Nazwa użytkownika lub nazwa z Forum MotoBracia.pl* " celem ustalenia zasad publikacji.
Zabronione jest (w podpisach użytkownika lub postach) wstawianie linków, odnośników itp. w celu reklamowania firm, usług lub towarów bez konsultacji z Administratorem. Będzie to skutkować usunięciem postu lub użytkownika.

10. Cytowanie osoby spoza Forum MotoBracia.pl może nastąpić wyłącznie z podaniem autora cytatu, bez ingerencji w jego treść.

11. Właściciel strony/portalu/Forum MotoBracia.pl/domeny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane informacje/zdjęcia/pliki przez użytkowników na Forum MotoBracia.pl.
Umieszczanie w fragmentach lub w całości (plików) : map ( obrazków mapy ) , dokumentów lub jakichkolwiek plików chronionych prawami autorskimi jest zabronione.
Użytkownik umieszczając takie dokumenty tym samym oświadcza, że posiada pozwolenie od właściciela praw do zamieszczanego dokumentu i bierze indywidualną odpowiedzialność za jego umieszczenie.
Wszelkie pliki, w tym obrazy, chronione prawem autorskim, które użytkownik załącza do Forum MotoBracia.pl korzystając z funkcji [DODAJ ZAŁĄCZNIK] będą usuwane z serwera Forum MotoBracia.pl. W takich przypadkach należy używać odnośników do pliku znajdującego się na innym serwerze.
Takie dołączanie plików jest dozwolone na Forum MotoBracia.pl, jednak w dalszym ciągu użytkownika obowiązuje ustawa o prawie autorskim.

12. Przy wklejaniu linka do jakiegoś filmiku, zdjęcia, artykułu lub strony należy napisać czego on dotyczy.
Należy pamiętać, że użytkownicy korzystają z Forum MotoBracia.pl na różnych urządzeniach i w różnych miejscach i przy różnych osobach (np. dzieci), wobec czego otwieranie niektórych linków może narobić niepotrzebnych kłopotów.
Nieopisane linki będą usuwane, a ich nadawca może dostać ostrzeżenie.

13. Na Forum MotoBracia.pl panuje całkowity i kategoryczny zakaz prowadzenia prywatnych wojen. Jeśli znajdą się osoby, które się nie lubią i będą swoje spory przenosić na społeczność Forum MotoBracia.pl, to niezależnie od prowokatora, konta ich mogą zostać usunięte lub zablokowane, a ich wiadomości zostaną usunięte lub przeniesione do działu widocznego tylko dla moderatorów. Wiadomości mogą zostać przywrócone lub wykorzystane jako dowody.

14. Na Forum MotoBracia.pl zwalczane są wszelkie przejawy chamstwa. Nie będą tolerowani użytkownicy opryskliwi, czepliwi, obrażający innych, wulgarni, dyskredytujący poglądy innych lub otwarcie nie szanujący zdania innych. Użytkownik taki będzie karany za swoje postępowanie ostrzeżeniem, blokadą dostępu do Forum MotoBracia.pl lub usunięciem konta.

15. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto użytkownika.

16. Użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia.
Forum MotoBracia.pl jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, dlatego osoby niepełnoletnie mogą przeglądać Forum MotoBracia.pl tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem pod okiem swojego opiekuna prawnego.
Właściciel Forum MotoBracia.pl nie odpowiada w żaden sposób za ewentualne materiały, które osoba niepełnoletnia może znaleźć na Forum MotoBracia.pl. Użytkownik Forum MotoBracia.pl nie może udzielać dostępu do swoich danych niezbędnych do logowania na Forum MotoBracia.pl osobom drugim a zwłaszcza osobom nieletnim.
Każdy użytkownik Forum MotoBracia.pl bierze pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści na Forum MotoBracia.pl. Jednocześnie użytkownik musi mieć świadomość, że treści mogą być wykorzystane jako dowody.

17. Do prawidłowej rejestracji na forum, potrzebne jest podanie adresu email, na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Wszelkie inne dane i informacje o użytkowniku przekazywane są przez niego dobrowolnie i administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość oraz wykorzystanie przez osoby trzecie.
Zapoznaj się z Zasadami ochrony danych osobowych:
ucp.php?mode=privacy
Użytkownicy Forum MotoBracia.pl, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane będą usuwani z Forum MotoBracia.pl bez ostrzeżenia.
Użytkownicy zmieniający dane kontaktowe są zobowiązani do ich aktualizacji, przeciwnym wypadku również będą usuwani z Forum MotoBracia.pl bez ostrzeżenia.
Aktualizacji danych należy dokonać w przeciągu 14 dni od daty ich zaistnienia.

18. Konta użytkowników, którzy nie logowali się przez okres 3 miesięcy mogą zostać usunięte.
Ma to na celu oczyszczenie bazy danych z kont użytkowników, którzy zapomnieli hasła lub posiadają więcej niż jedno konto.
W takim przypadku użytkownicy nie będą informowani o usunięciu konta.
Osoba, która z powodu nielogowania się na Forum MotoBracia.pl przez 3 miesiące miała usunięte konto , może zarejestrować się ponownie.
W przypadku jakichkolwiek problemów z kontem (z jakiś powodów nie działa lub użytkownik zapomniał hasła) można zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie konta aby zarejestrować się ponownie.

19. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń Administratorów i Moderatorów Forum MotoBracia.pl.

20. Zablokowanie dostępu do Forum MotoBracia.pl odbywa się poprzez nałożenie blokady na konto użytkownika (BAN), blokadę IP lub i jedno i drugie.
Konto użytkownika może być zablokowane w wyniku otrzymania dużej liczby ostrzeżeń:
3 ostrzeżenia - blokada zamieszczania postów;
6 ostrzeżeń - blokada wejścia na Forum MotoBracia.pl.
Ostrzeżenie może być anulowane po okresie minimum 3 miesięcy na wniosek zgłoszony do Administratora Forum MotoBracia.pl.
O ewentualnym zdjęciu blokady decydują Opiekunowie Forum MotoBracia.pl w dziale administracyjnym Forum MotoBracia.pl.
W przypadku uzyskania wyjaśnień w związku z nałożeniem blokady wszelkie związane z tym zapytania należy kierować pod adresem kontakt@motobracia.pl wpisując w tytule nick użytkownika poprzedzony wyrażeniem BAN lub OSTRZEŻENIE.

21. Osoba, której dostęp do Forum MotoBracia.pl został zablokowany w wyniku jej działalności na Forum MotoBracia.pl, traci możliwość przeglądania Forum MotoBracia.pl.

22. Moderatorzy lub Administratorzy Forum MotoBracia.pl mają prawo zablokować lub ograniczyć dostęp użytkownika do Forum Motobracia.pl na wniosek innych użytkowników.
Prośbę o zablokowanie konta mogą zgłaszać (na adres kontakt@motobracia.pl) wszyscy aktywni użytkownicy, uzasadniając powód zgłoszenia. Prośba o zablokowanie konta wypływająca od innych użytkowników może zostać publicznie przedyskutowana na Forum MotoBracia.pl, jednak ostateczną decyzję podejmuje Administrator po konsultacji z Moderatorami w Dziale zamkniętym, dostępnym tylko dla Administratora i Moderatorów.

23. Po nałożeniu blokady na konto użytkownika, użytkownik ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji (na adres kontakt@motobracia.pl). Po terminie 3 dni blokada jest ostateczna i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników.

24. Moderatorzy lub Administratorzy Forum MotoBracia.pl mają prawo usunąć użytkownika na wniosek innych użytkowników.
Prośbę o usunięcie konta mogą zgłaszać (na adres kontakt@motobracia.pl) wszyscy aktywni użytkownicy, uzasadniając powód zgłoszenia. Prośba o usunięcie konta wypływająca od innych użytkowników może zostać publicznie przedyskutowana na Forum MotoBracia.pl, jednak ostateczną decyzję podejmuje Administrator po konsultacji z Moderatorami w Dziale zamkniętym, dostępnym tylko dla Administratora i Moderatorów.

25. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać wszelkie przypadki łamania regulaminu Adminisratorowi lub Moderatorom poprzez prywatne wiadomości lub na adres kontakt@motobracia.pl

26. Moderatorzy lub Administratorzy Forum MotoBracia.pl nadzorują działanie Forum MotoBracia.pl i przyjmują wszelkie uwagi na ten temat w dziale Społeczność > Sprawy techniczne, dotyczącym działania strony i Forum MotoBracia.pl, lub poprzez prywatne wiadomości lub na adres kontakt@motobracia.pl

27. W razie pytań użytkownik kontaktuje się najpierw z Moderatorem danego działu, a dopiero później (w razie nieotrzymania odpowiedzi) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być najpierw kierowane do moderatora danego działu.

28. Jeśli użytkownik Forum MotoBracia.pl MotoBracia będzie wypowiadać się wulgarnie, deprecjonująco lub obraźliwie o innych użytkownikach Forum MotoBracia.pl, tworzyć nieprawdziwy i niewłaściwy wizerunek społeczności MotoBracia nawet poza naszym Forum MotoBracia.pl (zarówno w internecie jak i poza nim) , to Administrator na podstawie niepodważalnych dowodów usunie konto takiego użytkownika.
Wszyscy użytkownicy Forum MotoBracia.pl są zobowiązani do zgłaszania takich sytuacji Administratorowi Forum MotoBracia.pl dołączając powód zgłoszenia poprzez prywatne wiadomości lub na adres kontakt@motobracia.pl

39. Użytkownik wypowiadając się na Forum MotoBracia.pl tym samym akceptuje powyższy regulamin. Konta użytkowników nie stosujących się do postanowień regulaminu będą usuwane.

30. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Administracja Forum MotoBracia.pl ma prawo zmienić regulamin bez zgody użytkowników informując jednak o wprowadzonych zmianach.

W przypadkach, których niniejszy regulamin nie wymienia, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, wzajemnego poszanowania i zasad zgodnego współżycia społecznego.

Uczestnictwo w Forum MotoBracia.pl nie jest obowiązkiem. Należy pamiętać, że osoby, które nie potrafią się odpowiednio zachować lub nie mają ochoty przestrzegać regulaminu, nie powinny być użytkownikami Forum MotoBracia.pl.
Na Forum MotoBracia.pl szanujemy siebie nawzajem i swój czas. Jeżeli nie chcesz być użytkownikiem Forum MotoBracia.pl nie zakładaj konta, jeżeli chcesz zrezygnować z uczestnictwa poproś administratora o usunięcie Twojego konta z Forum MotoBracia.pl. Po trzech miesiącach bez logowania konto może zostać usunięte.
Zablokowany